Guds rike hører barna til

Sunday School TV

Guds rike hører barna til

Series description
Short films and Bible stories for children

Episode description
Guds rike er som et hjem for alle barn. Når vi tar vare på vårt rene hjerte, så kan vi ha litt av Guds rike inni oss mens vi lever her på jorda.