Episode 8

Mette's Marker

Episode 8

Series description
Follow and be inspired by Mette's fun drawings and creativity. Learn different drawing techniques and join in making stuff!

Episode description
Mette lærer oss å tegne skygger og vi får høre historien om da Jesus mettet 5000.