Episode 2

Mette's Marker

Episode 2

Series description
Follow and be inspired by Mette's fun drawings and creativity. Learn different drawing techniques and join in making stuff!

Episode description
Mette lærer oss å tegne katter og hvordan man kan bruke en potet som stempel